Driftinformation O-Ringen 2019

Specifik information för olika bostadsområden

Här hittar du aktuell information om trafikflödet i de områden som berörs av
O-Ringen. Sidan kommer att uppdateras löpande. 

All trafikplanering är gjord tillsammans med Trafikverket, polisen, räddningstjänsten och kommunen för att boende ska bli så lite störda som möjligt.

 

Kontakt

Relaterat