Information om skidspår

I Norrköping finns ett flertal skidspår när snömängden tillåter.

Hitta information om skidspår och ta del av spårstatusrapporter på Skidspar.se.