På en snötäckt mark står ett upplyst träd med ljusslingor.

Katalpa eller Trumpetträd (Catalpa bignonioides) är en art i familjen katalpaväxter och hos oss i Norrköping är den vackert belyst.