En rondell med flera ljusslingor som sluter upp i mitten av en cirkel och formar en rund pyramid. 

2014 fick Ingelstarondellen sin smyckning med ljusslingor i form av en ljuspyramid.