Fyra granar står upplysta i parken. 

Sedan vintern 2015 pryds Hörsalsparken av ljusgranar. Granarna lyser i ett kallvitt ljus och är 3,7 meter höga. 5 stycken är utplacerade på Hörsalsparkens scener.