I en gränd hänger två lysande kristallkronor. 

I hemmet hänger man kristallkronan i det finaste rummet, i Norrköping hänger vi våra kristallkronor i Industrilandskapet. Kristallkronorna som hänger under Gamlebro och i gränden utanför Stadsmuseet är gjorda av en ljusslang som är monterad på ljuskronans metallställning.