På en bro syns två tomtar gjorda av gran som sitter i en upplyst hydda, även den gjord av gran. Längs med bron finns flera andra ljuskällor, snöflingor med mera.

Hamnbron har haft sin nuvarande belysningen sedan 2012. Här kan du se ljuskoner i mitten av bron och snöflingor som glimmar ovanför trafiken. Dekorationerna i vägens mittrefug varierar år från år. Räckena är klädda med ljusdraperier.