Under en bro lyser en kristallkrona.

I hemmet hänger man kristallkronan i det finaste rummet, i Norrköping hänger vi våra kristallkronor i Industrilandskapet. Kristallkronorna som hänger under Gamlebro och i Holmbrogränd utanför Stadsmuseet är gjorda av en ljusslang som är monterad på ljuskronans metallställning.