Ett träd är upplyst av ljusslingor. Bredvid syns Louise De Geer-hallen, blåa ljusbollar lyser upp strömmen innan det når ett upplyst vattenfall. 

Kastanjen som står bredvid Gamlebro fick ny belysning 2012. Belysningen sitter fast med hjälp av gummiband som gör att trädet kan växa obehindrat.