Råssla fritidsgård:

Instagram: @rasslaftg
Facebook: Råssla Fritidsgård

Om öppettider eller annan information hastigt skulle ändras kan det hända att uppdateringen publiceras i fritidsgårdens sociala medier innan hemsidan uppdateras.

Besöksadress:

Råsslavägen 20,
618 32 Kolmården

Telefon:

011-39 25 80