Himmelstalundsbadet öppet med begränsningar

Himmelstalundsbadet är nu öppet och välkomnar besökare. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av coronaviruset, och för att värna dig som besökare råder därför i år vissa begränsningar. För att minimera risken för smittspridning kan bland annat insläppet ibland tillfälligt behöva stoppas. Vi rekommenderar att duscha hemma eller använda utomhusduscharna innan bad och undvika omklädningsrummen i den mån det går.

Öppettider

Alla dagar 7:00-19:00
Bassängerna stänger klockan 18:30

Mer information

Max 500 besökare

Antalet besökare begränsas till max 500 personer, men kan också påverkas av hur väl besökare inom området tar hänsyn till de rekommendationer som gäller. Antalet 500 är speciellt uträknat för att besökare ska ha goda möjligheter att sprida ut sig och kunna hålla tryggt avstånd inom området. Antalet är även avstämt med andra bassängbad för en jämförbar begränsning.

För att värna dig som besökande gäller i år följande:

 • Antalet besökande anpassas efter rådande omständigheter inne på området, personal finns på plats för regelbunden översyn av situationen.
 • Samtliga besökare måste vara fullt friska och följa de regler och rekommendationer som gäller inom området. Information om dessa finner du under rubriken Ordningsregler
 • För att minimera risken för smittspridning kan personalen tillfälligt behöva stoppa insläppet. Det kan bland annat röra sig om:
  - Risk för trängsel kopplat till stort besöksantal
  - Risker kopplat till att besökare inte följer rådande rekommendationer

Större ansvar för besökaren vid kostnadsfria bad

Det kostnadsfria Himmelstalundsbadet är att betrakta som allmän mark och omfattas inte av den begränsning om 50 personer som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Besökaren har därför ett ökat ansvar för att själv följa Folkhälsomyndighetens råd. Information om rådande rekommendationer samt regler inom området finner du nedan.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer


För allas skull, tänk på följande:

 • Stanna hemma om du inte är fullt frisk
 • Håll avstånd till andra
 • På gräsytor gäller minst två meters avstånd mellan sällskap
 • Tvätta händerna ofta och noga
 • Undvik omklädningsrummen i den mån det går
 • Duscha alltid före bad - använd utomhusduscharna i första hand
 • Efter bad, duscha helst hemma för att undvika trängsel i omklädningsrummen
 • Betala gärna med kort eller swish i kiosken
 • Cafébord och liknande får inte flyttas ihop
 • Håll avstånd i eventuella köer
 • Håll dig uppdaterad på direktiv och rekommendationer

Tack för att du hjälper oss att minska smittspridningen!

Ordningsregler på Himmelstalundsbadet

 • måste barn under 10 år alltid vistas i vuxens sällskap.
 • måste man vara simkunnig för att få vara i motionsbassängen.
 • finns alltid livräddningskunnig personal.
 • duschar alla och tvättar sig noga med tvål utan badkläder innan bad av hygienskäl. Kom ihåg att tvätta håret.
 • sker all vistelse och utnyttjande av anläggningen på egen risk.
 • har målsman ansvar för sitt barns säkerhet.
 • ansvarar man själv för sina egna tillhörigheter.
 • har vår personal rätt att avvisa besökare som inte följer våra regler eller missköter sig på något annat sätt.
 • är undervisningsbassängen främst till för barn som inte är simkunniga.
 • spelar man boll på områdets grönytor och på beachvolleybollplanen.
 • är det inte tillåtet att ta med husdjur.
 • är det inte tillåtet att cykla eller åka inlines.
 • är det inte tillåtet att grilla.

Norrköpings kommun följer utvecklingen

Verksamheten kommer att anpassas kontinuerligt under hela sommaren beroende på hur väl det går att hålla öppet enligt de planer vi har, och de riktlinjer vi har att följa från Folkhälsomyndigheten. Vid behov kommer nya beslut att fattas. Vi värnar om dig som besökare.

Riktlinjer för allmänna sammankomster

Regeringen har fattat beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler deltagare än 50 personer vid ett och samma tillfälle.

 • Med allmän sammankomst menas till exempel demonstrationer, föreläsningar, konferenser, teaterföreställningar, konserter och liknande.
 • Med offentlig tillställning menas till exempel tävlingar och uppvisningar inom idrott, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och mässor.

Detta gäller för bassängvatten

”Virus kan inte föröka sig i bassängvatten. De kan endast föröka sig i celler t.ex. i människor eller djur. Infektionsförmågan avtar snabbt i bassängbadvatten genom att virus dör av desinfektionsmedel eller späds ut. Virus smittar huvudsakligen direkt från person till person i samband med bassängbad. Därför är bassängbad inte mer förknippade med virussmitta än andra miljöer där många människor vistas. Virus ingår inte heller i en rutinmässig kontroll. Det kan möjligtvis bli aktuellt i speciella fall, t.ex. för att spåra en smittkälla.” Källa: Folkhälsomyndigheten, Bassängbad

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping Norrköping

Telefontider:
Öppettider: Måndag-torsdag klockan 9-12 och 13-16, fredag klockan 9-12 och 13-15.