Simskola

Simskolan är på lördagar.


Boka plats
Bokning sker första skoldagen på terminen via telefon 011-15 29 99


Information inför Simskolan
Gäller från 6 år. Nybörjare och fortsättning.


Pris
900 kronor/termin, 12 tillfällen