Adress och telefonnummer

Besöks- och postadress: Fotbollsgatan 2, 603 37 Norrköping
E-post: kulturskolan@norrkoping.se
Telefon: 011-15 33 40

Frågor om kulturskolans kurser, kötider
Ring 011-15 33 40

"Kultur i skolan" / kulturlaget
011-15 26 27 eller 076-798 59 34

Frånvaroanmälan till lektion/ensemble
Frånvaroanmälan görs till respektive lärares mobiltelefon

Öppettider
Kulturskolans expedition, Kulturringen, Fotbollsgatan 2
Måndag-fredag: 08.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00.

Skolledning och expeditionspersonal

Kulturskolechef
Hans Eriksson 011-15 33 42

Avdelningschef och producent
Ulla-Britt Eriksson 011-15 33 45

Assistent
Linda Sandström 011-15 33 41
Charlotte Nordheim 011-15 33 40

Tekniker
Per Mählby 072-254 38 00
Johnny Carlsson 076-760 30 04

Vaktmästare
Benny Gårdfalk 072-228 06 43