Kulturskolans verksamhet

Vem får delta i kurser på Kulturskolan i Norrköping?

Kulturskolans kurser riktar sig till dig som är mellan 6 och 25 år och är folkbokförd i Norrköpings kommun eller är elev i någon av kommunens skolor. Vi tar inte emot elever som är äldre än 25 år. För barn i åldern 3 till 5 år erbjuder Kulturskolan ett begränsat antal platser inom suzukiundervisning.

Hur många kurser kan jag gå samtidigt?

Du kan vara antagen till max två ämneskurser samtidigt. Du kan delta i Ensemble- och körverksamhet förutom din ämneskurs. Du kan även delta i Singer-Songwriter, Musikal och Go on Stage vid sidan av två ämneskurser.

Var sker undervisningen?

Undervisningen sker till största delen i våra lokaler på Fotbollsgatan 2 i Norrköping. Film och animationsundervisningen är förlagd till Cnema. Orkesterrepetioner och konserter kan vara förlagda till Hörsalen. Kulturskolan bedriver även undervisning på skolor i Norrköpings ytterområden.

Erbjuder ni undervisning dagtid på min skola?

När det är möjligt erbjuder vi instrumentundervisning dagtid på grundskolor i kommunens ytterområden. Utbudet på din skola kan variera från läsår till läsår beroende på lokaltillgång, antal sökande elever på skolan och våra lärares schema. Du som söker ett instrument som inte erbjuds på din skola blir inbjuden till undervisning i stan.

Följer Kulturskolan grundskolans läsår?

Kulturskolans undervisning pågår mellan 1 september och 31 maj. Under grundskolans lov har vi vanligtvis ingen undervisning på Kulturskolan. Studiedagar och annan fortbildning för Kulturskolan kan skilja sig mot grundskolornas. Ibland deltar våra lärare i projekt eller andra temadagar och då kan undervisningen komma att ställas in.

 

Anmälan och Kösystem

Hur anmäler jag mig till Kulturskolans kurser?

Anmälan görs av myndig elev eller vårdnadshavare/motsvarande via e-tjänsten på kulturskolans hemsida. Expeditionen tillhandahåller vid förfrågan anmälningsblanketter som kan skickas in med post.

Jag har gått på annan Kulturskola, kan jag börja direkt?

Inflyttad elev från annan kommun eller annat land får förtur om intyg från tidigare musik- eller kulturskola kan uppvisas. Skriv som kommentar i din anmälan att du kommer från en annan Kulturskola samt skicka intyg via mail eller post.

När kan jag anmäla mig till en kurs?

Du kan anmäla dig eller ditt barn från och med 1 januari det år du har rätt ålder för den aktuella kursen. För att vara med i antagningen inför kommande läsårsstart behöver vi få in din anmälan senast 15 maj. Anmälningar som kommer in efter 15 maj placeras i kö i väntan på ledig plats.

Hur lång kötid är det till Kulturskolans kurser?

Vi har långa köer till piano, gitarr och slagverk, lite mindre kö till fiol/altfiol och kort eller ingen kö till övriga stråk-, träblås- och bleckblåsinstrument.

I ämnen med gruppundervisning sätts grupper ihop utifrån ålder. Kötiden beror därför på hur många sökande det är i varje ålderskategori, vilket kan variera från läsår till läsår.

Hur fungerar Kulturskolans kösystem?

Ansökningsdatum gäller i första hand som turordningsregel i kön. Om en ledig plats uppstår vid en grundskola i ett ytterområde baseras urvalet på sökande elever på den skolan. För elever som söker Suzukikurser och kurser med gruppundervisning tas även hänsyn till elevens ålder för att skapa homogena grupper.