När får jag besked om jag blivit antagen till den kurs jag sökt på Kulturskolan?

Kring månadsskiftet juni/juli skickar vi ut antagningsbesked. Du behöver inte svara på antagningsbeskedet om du vill börja. Däremot vill vi att du meddelar vår expedition via telefon eller e-post om du vill avstå din plats senast 15 augusti.

När börjar undervisningen på Kulturskolan?

Du får en kallelse från din lärare i samband med terminsstarten, vecka 33-34, för schemaläggning av lektionstid. Tillsammans hittar ni en tid som passar för din lektion. För gruppundervisning och ensembler finns det fasta dagar och tider. Du får en inbjudan av oss till första träffen.

Jag blev inte antagen till något av mina kursval. Vad händer nu?

  • Du står kvar i kö i väntan på en ledig plats. Vi gör kompletterande antagning till våra kurser under hela läsåret. Lediga platser som uppstår efter 1 oktober kan också annonseras med tid och plats på Kulturskolans hemsida. Platsen erbjuds då den elev som först anmäler intresse oavsett köplats eller tidigare anmälan.
  • Sökande till Suzukiundervisning som inte erbjudits plats innan vårterminens slut det år eleven fyller 6 år placeras inte om i kö till annan undervisning.
  • Sökande till Basår F-klass som inte erbjudits plats innan eleven slutar F-klass placeras om i kö till Basår åk 1 med ansökningsdatum 1 januari samma år.
  • Sökande till Basår åk 1 som inte erbjudits plats innan eleven slutar åk 1 placeras inte om i kö till annan undervisning.
  • Sökande till Brasslek (åk 1-2) som inte erbjudits plats innan eleven slutar åk 2 placeras om i kö till enskild undervisning bleckblåsinstrument från åk 3.
  • Sökande till Sång i grupp som inte erbjudits plats innan eleven slutar åk 6 placeras om i kö till Solosång från åk 7 med ansökningsdatum 1 januari samma år.

När avslutas min köplats?

Du som stått i kö längre än ett år får under vårterminen ett brev eller e-post med förfrågan om du vill stå kvar i kö inför kommande läsår. Du behöver bekräfta denna förfrågan, vid utebliven bekräftelse avslutas köplatsen. När du börjat spela ett instrument på Kulturskolan avslutas köplatsen till övriga instrument.

Kan jag göra uppehåll från min kurs och börja igen utan att behöva stå i kö?

Du som säger upp din plats eller tar en paus från undervisningen får förtur om du återanmäls inom ett år från sista lektionstillfället. Om det gått längre än ett år sedan du slutade får du ett nytt ansökningsdatum även om det gäller samma ämne som du tidigare deltagit i.

Hur gör jag om jag vill avsluta min kursplats på Kulturskolan?

Du kan avanmäla dig från din plats på Kulturskolan genom Kulturskolans e-tjänst. Då meddelas både expeditionen och läraren. Om du avslutar din plats genom din lärare vill vi även att du hör av dig till expeditionen så att du blir avregistrerad i Kulturskolans elevregister.

Jag vill byta kurs eller lärare. Vart vänder jag mig då?

Kontakta vår expedition via telefon eller e-post så hjälper vi dig.
Telefon: 011-15 33 40 eller 011-15 33 41
E-post: kulturskolan@norrkoping.se

Du som vill byta instrument återfår ditt gamla ansökningsdatum till det nya instrumentvalet.