Aktivitetsdagen är en satsning för att främja och lyfta utbudet av fritidsaktiviteter inom kommunen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Dagen arrangeras av kultur- och fritidskontoret i samverkan med vård- och omsorgskontoret, Parasport Norrköping, SISU idrottsutbildarna Östergötland, Östergötlands Idrottsförbund, FUB Norrköping och Autism- och Aspergerföreningen Östergötland.