• Ljusfors naturreservat
  • Ribbingsholms naturreservat
  • Nyckelhammaren
  • Mosstorpsskogen
  • Glanskogen
  • Tallskog vid Mårgärdet
  • Granhagsskogen
  • Dänselskogen
  • Hage och skog vid Hacket
  • Såglöteskogen
  • Blandskog vid Gustenberg
En karta över Skärblacka.