• Strömsforsskogen
  • Hage och skog vid Andersbo
  • Svintuna- och Hyttabäcken
  • Fläskbergen
  • Sjöviksskogen
  • Uttersbergsskogen
  • Kastalen vid Uttersberg
  • Orrekullaskogen
  • Svintunaån
  • Boda udde
  • Marmorbruket
Karta över Krokek.