Ligger i södra Norrköping, från Klingsberg i norr till Ensjön i söder.
Vrinneviskogen kan nås från flera håll. Med bil kan man till exempel ta av Sprängstensgatan från Gamla Övägen, i första rondellen söder om Söderleden är det skyltat mot Vrinneviskogen. Parkeringsplatser finns vid minigolfbanan, nedanför Tjalvegården.

Vrinneviskogens naturreservat på Norrköpingskartan