Sammanlagt finns en 7 km lång vandringsled. Längst i norr finns en trevlig rastplats med eldstad och vindskydd.

Svårighetsgrad (lätt, medel, svår): Medel.