• Reservat sedan 2007
  • 299,1 hektar
  • Ingår i det europeiska nätverket för skyddad natur, Natura 2000