• Reservat sedan 2004.
  • Naturreservatet är 21 hektar.