• Reservat sedan 2012
  • 77,8 hektar varav 11,2 är vatten
  • Ingår i det europeiska nätverket för skyddad natur, Natura 2000
  • Riksintresse för naturvården och friluftslivet