Bryggor finns där den som har egen båt kan lägga till. På östra ön finns ett torrdass, samt en natur- och vrakutställning. Ett vindskydd med eldstad ligger på den västra ön. Runt både västra och östra Kopparholmen går en vandringsled.
Svårighetsgrad (lätt, medel, svår): Medel.