• Reservat sedan 2011.
  • 273,4 hektar, varav 245,7 är vatten.
  • Ingår i riksintresset för det rörliga friluftslivet och Östergötlands skärgård.