Kopparholmarna naturreservat

Ett drygt tiotal öar ingår i reservatet varav Kopparholmarna är de två största. Reservatet utgörs av typisk skärgårdsnatur med tallbevuxna öar, torrängar, kala skär och grunda vatten. Som många andra öar i skärgården har Kopparholmarna tidigare använts som betesmark. På några äldre askar finns spår av hamling. Under ett halvt sekel hade Försvarsmakten verksamhet på Kopparholmarna. Det är först på senare år som allmänheten har fått gå iland.

På torrängarna växer en mångfald av växter. Här blommar bland annat orkidén Adam och Eva på våren och om sommarkvällarna sprids doften av nattviol. Sandgräsfjärilen är en typisk art för Kopparholmarnas hällmarker men den kan vara svår att få syn på när den smälter in i berghällens färger. I de grunda vattnen finns en frodig undervattenvegetation. De är viktiga uppväxtmiljöer för fisk, smådjur och fågel.

Kontakt