Genom reservatet löper en cirka 4 kilometer lång vandringsled. Från Lillsjöstugan utgår också ett antal motionsspår och ett elljusspår. På vintrarna iordningställs skidspår. Vid Lillsjön ligger en populär badplats.