• Reservat sedan 2013.
  • Naturreservatet är 89,5 hektar.