Det finns för närvarande ingen markerad led genom naturreservatet men ekbackarna är lättframkomliga att ströva i.