Händelö naturreservat ligger 2 km från Norrköpings centrum.
Från centrum följer man Norra promenaden åt öster och följer vägen mot Händelö.

Händelö naturreservat på Norrköpingskartan