• Reservat sedan 2013.
  • Naturreservatet är 97,8 hektar.