Händelö naturreservat

Händelö naturreservat
Händelö kan stoltsera med sina pampiga ekmiljöer. Här finns ett mycket stort antal riktigt gamla ekar, flera är uppemot 500 år. De flesta av de gamla grova träden är ihåliga och därinne trivs en mängd insekter, bl.a. den skyddsvärda läderbaggen. En skalbagge som doftar aprikos. I naturreservatet finns även en hel del andra ädellövträd framför allt i nära anslutning till de gamla gårdarna.

De gamla träden är mycket viktiga för en mängd insekter, svampar och fåglar. Många ovanliga arter har hittats i området. Av fåglar kan särskilt nämnas de hålhäckande arterna mindre hackspett, göktyta och skogsduva. De trivs bland de håliga gamla träden.

Kontakt