Reservatet är ett populärt utflyktsmål året om. Flera vandringsleder genomkorsar reservatet.
Svårighetsgrad (lätt, medel, svår): medel
Från den södra parkeringen finns en led, anpassad för rullstol, som går ända ner till vindskyddet vid Glottern.