Ligger 15 km norr om Norrköping
Glotternskogen är tillgänglig för bil via allmän väg (Rv 55/56) och en mindre bilväg den sista kilometern till den norra delen och ytterligare två kilometer till den södra delen. I den norra delen finns två parkeringsplatser, en mindre med fem platser och en lite större med plats för cirka tio bilar och i reservatets södra del där vägen slutar finns en större parkeringsplats.
Busshållplats finns vid Torshagshuset i Åby, därifrån finns en markerad led in till reservatets södra del.

Glotternskogens naturreservat på Norrköpingskartan