Utefter bäcken går en stig och Östgötaleden ansluter i ravinens övre del. Under våren 2015 kommer en naturstig att sättas upp och bänkar stigar och broar ses över.