Getåravinens naturreservat ligger 1 mil nordost om Norrköping.
Följ skyltning på E4 norr om Norrköping mot Getå, tag avfart 125. Åk ca 5,5 km och sväng vänster under järnvägen.

Getåravinens naturreservat på Norrköpingskartan