• Reservat sedan 2014.
  • Naturreservatet är 25,1 hektar.