Naturreservatet kan bara nås med båt. Turbåtstrafiken som förr gick från hamnbron i Norrköping är tyvärr tillsvidare inställd.
Det finns en vandringsled på ön. Den utgår från stora bryggan på öns södra sida.
Svårighetsgrad (lätt, medel, svår): lätt.