• Reservat sedan 1973
  • Naturreservatet är 775 hektar, 100 hektar är land.