Området är kuperat och passar den som är van vid mer utmanande terräng.
Svårighetsgrad (lätt, medel, svår): Svår