• Reservat sedan 1994, utvidgat 2009.
  • 42 hektar.
  • Ingår i det europeiska nätverket för skyddad natur, Natura 2000.