Livsmedel

Föreningen måste anmäla om ni hanterar, förvarar eller säljer livsmedel. Med livsmedel menas till exempel

  • smörgåsar och kaffebröd
  • korv och hamburgare
  • annan varm eller kall mat
  • kosttillskott

Här läser du mer och gör din anmälan om hantering av livsmedel i föreningen

Alkohol

Ni måste ha serveringstillstånd om föreningen serverar eller säljer alkohol. Serveringstillstånd måste ni ha även om ni serverar eller säljer alkoholen i ett slutet sällskap.

Här läser du mer om alkolservering och hur du gör din anmälan

Folköl

Om ni säljer tobak eller folköl måste ni anmäla det.

Här läser du mer om vad som gäller vid försäljning av folköl och hur du gör din anmälan

Tobak

Om ni säljer tobak måste ni söka tillstånd.

Här läser du mer om vad som gäller vid försäljning av tobak och hur du gör din ansökan


Lotterier

Ordnar er förening spel eller lotterier kan ni behöva göra en ansökan.

Här kan du läsa mer om lotteritillstånd och hur du gör din ansökan.