Titel: Karta över centrala Norrköping. Upprättad och utgiven av Stadsingenjörskontoret, 1979.

Kartans mått: 198 x 164 cm.

Beskrivning: Norrköpings kommun bildades år 1971 när staden sammanlades med Kolmården, Kvillinge och Skärblacka. Kommunen färdigbildades år 1974 då även Vikbolandet uppgick Norrköpings kommun.

I Norrköpings kommun bor nu 119 238 personer, varav det i Norrköpings tätort bor c:a 86 000 personer.

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.

Nordvästra delen

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.

Nordöstra delen

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.

Sydvästra delen

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.

Sydöstra delen