Titel: Karta över Norrköping. Upprättad och utgiven av Stadsingenjörskontoret 1964.

Kartans mått: 180 x 130 cm

Beskrivning: Norrköping har börjat expandera mot söder. Ett nytt bostadsområde, Hageby, har kommit till. Andra områden som Ektorp och Haga, har byggts ut.

Folkmängden uppgick år 1964 till 93 056 personer.

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.

Nordvästra delen

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.

Nordöstra delen

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.

Sydvästra delen

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.

Sydöstra delen