Titel: Karta över Norrköping.

Upphovsman: Stadsingenjör John E. Petterson (1878 – 1949).
Mått: 160 x 122 cm.

Beskrivning: Med anläggandet av Hamnbron som öppnades för trafik 1915 förändras stadsplanens utseende drastiskt i denna del av staden. Flera gamla kvarter som Lissabon, Paris, Väst- och Ostindien försvinner. En rad nya bostadsområden har tillkommit, bland annat Oxelbergen, Karlshov, Taborsberg, Pryssgården, Egna hem och området emellan Västra/Södra Promenaderna och Albrektsvägen.

Stadens befolkning uppgår nu till drygt 61.000 invånare.

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.
En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.
En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.
En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.