Titel: Karta öfver Norrköping med förstäderna och af stadsfullmäktige godkändt förslag till utvidgning af stadsplanen.

Mått: 73 x 45 cm.
Utgiven av P. Lundahl.

Beskrivning: 1906 års konst- och industriutställning, ett av de största evenemangen någonsin i stadens historia, ägde rum vid det s.k. Syltberget. Utanför stadens gräns har nya samhällen vuxit upp: Norra Förstäderna (d.v.s. Marielund och Fredriksdal) och Borgs villastad. Södra Promenaden var då som synes delad i två, där den västra delen bar namnet Västra Promenaden. I nedre högra hörnet områdeskarta.

Staden har detta år drygt 45.000 invånare.

En karta över Norrköping med bebyggelse runt Strömmen.