Stadsarkiv

Stadsarkivet är öppet för besök

Från och med den 4 oktober återgår vi till våra vanliga öppettider: vardagar 09.00-12.00. Vi har minskat antalet forskarplatser för att kunna hålla avstånd därför behöver besöket bokas i förväg.

Bokning av besök och beställning av arkivmaterial görs via mejl eller telefon:

stadsarkivet@norrkoping.se

eller tel. 011-151711 vardagar kl. 9-12.

Vi ber dig som besökare att enbart komma om du är frisk, hålla avstånd och gärna använda handsprit.

Stadsarkivet är Norrköpings kommuns arkivinstitution och den kommunala arkivmyndighetens förvaltning. Det kan sägas vara Norrköpings kommuns minne. I arkivet finns handlingar från 1384 och framåt i tiden.

Här finns huvudsakligen Norrköpings kommuns och dess kommunala föregångares arkiv. Men det finns också enskilda (privata) arkiv som privatpersoner, företag, stiftelser, föreningar och andra organisationer har deponerat eller lämnat till stadsarkivet som gåva.

Besökare har tillgång till forskarplatser och service av utbildad personal. Samtliga kommunala arkiv är enligt offentlighetsprincipen tillgängliga för forskning. För handlingar som rör enskilda personer kan det finnas begränsningar enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Samtliga kommunala arkiv är tillgängliga för forskning kostnadsfritt men om du vill ha en kopia på en handling kan det tillkomma en kostnad enligt stadsarkivets bestämmelser om avgifter.

Hitta i arkiven

Sök i arkiven

Beställ material från arkivet

Beställ betyg

Norrköpings stadsarkiv (pdf)PDF (pdf, 1.6 MB)

Stadsarkivets avgifter för kopior (pdf)PDF (pdf, 231.3 kB)

Begränsad åtkomst i "Sök i arkiven"

För närvarande är det begränsad åtkomst till stadsarkivets digitala arkivförteckningar på NAD (Nationell ArkivDatabas). Detta beror på av att vi håller på med en genomång av arkivens förteckningar och innehåll. Under den tiden så kommer inte alla förteckningar att finnas tillgängliga att söka i på NAD.

Stadsarkivet på Instagram

På stadsarkivets Instagramkonto vill vi berätta om stadsarkivets samlingar och vår verksamhet. Vi hoppas kunna ge en inblick i vad vi gör här på stadsarkivet och visa vilka skatter som finns i våra arkiv fritt tillgängliga att ta del av.

Norrköping i bild 1944 - 1968

Bildspelet "Norrköping - en annan stad men ändå densamma" kan du se på vår externa fotosida nsa.kulturhotell.se

Bildspelet visar fotografier från Norrköping mellan åren 1944 - 1968 med en del jämförelsebilder från år 2018.

Fotografierna är tagna av Gustaf Östman som var chef för byggnadskontoret och senare för gatukontoret fram till sin pension år 1957. Gustaf Östmans diabildssamling omfattar drygt 2400 bilder och finns bevarad i stadsarkivet

Exempel från arkiven

Fotografier och filmer

Fotografier
I stadsarkivet kan du hitta fotografier från till exempel byggnadsnämndens arkiv, Norrköpings stadsarkivs fotosamling eller konsul Gustf Eklunds porträttsamling. I vår bilddatabas kan du som besöker stadsarkivet söka bland cirka 35 000 fotografier  som finns digitaliserade.

Nu finns även närmare 700 bilder ur våra samlingar tillgängliga via webben på nsa.kulturhotell.se.

Bildspel
Bildspelet "Norrköping - en annan stad men ändå densamma" visar fotografier från Norrköping mellan åren 1944 - 1968, med en del jämförelsebilder från år 2018. Bildspelet finns att se på vår externa fotosida nsa.kulturhotell.se.

Fotografierna är tagna av Gustaf Östman som var chef för chef för byggnadskontoret och senare för gatukontoret. Gustaf Östmans diabildssamling omfattar drygt 2400 bilder och finns bevarad i stadsarkivet.

Med sin kamera dokumenterade Östman pågående gatu- och byggnads-arbeten i staden, oftast i projekt som han var ansvarig för. Fotografierna var alltså hans arbetsmaterial. Efter pensioneringen 1957 fortsatte han att dokumentera förändringarna i stadsbilden, och även några av de fotona finns med här.

Filmer
Stadsarkivets filmsamling består av dokumentära filmer som skildrar Norrköping med omnejd.

Norrköpings stadsarkiv och Norrköpings stadsmuseum har gett ut 5 filmer i serien Norrköping på film. Dessa kan du köpa hos oss på stadsarkivet.

 • Det Norrköping som gått - som Gustaf Östman såg det.
 • Norrköping presenterar sig.
 • Norrköpingskrönikor 1966-1971.
 • Bajdoff- en film om fotboll och om livet.
 • En stad av slott - historien om Industrilandskapet.
Kartor

Norrköpings stadsutveckling under 1640 – 1979 skildrad i samtida kartor.

Norrköpings stadsarkiv har här valt ut några av kartorna över staden och dess omgivningar.

Kartor från stadsarkivet

Ritningar

För perioden 1875-1975 finns ritningar på nästan alla byggnader som uppfördes i staden/kommunen eftersom inget byggnadsarbete fick förekomma utan byggnadsnämndens tillstånd.

Innan byggnadsnämnden inrättades år 1875 hade magistraten tillsynen över byggnadsväsendet. Även från denna period finns byggnadsritningar bevarade, dock inte i samma omfattning.

Material för släktforskning

I Norrköpings stadsarkiv finns det material som kan vara intressant för dig som släktforskar eller söker information om din egen bakgrund. Här följer några exempel på vad du som släktforskar kan finna i arkivet:

 • Mantalsregistret
 • Uppbördsböcker
 • Skolarkiv
 • Barnavårdsnämnd och socialnämnd
 • Sjukhusarkiv
Sociala arkiv

I socialnämndens arkiv finns bland annat akter från barnavårdsnämnden och socialtjänsten och journaler från barn- och ungdomshem.

Vi gör alltid en sekretessprövning innan handlingarna lämnas ut. Det är 70 års sekretess i det sociala aktmaterialet men du får som regel ta del av de uppgifter som rör dig själv.

Många akter innehåller känsliga uppgifter om andra personer som föräldrar och syskon. Sådana uppgifter måste strykas enligt Offentlighets- och sekretesslagen men kan lämnas ut om personerna ger sitt medgivande till det.

Om du vill veta mera eller ta del av dina handlingar så kontakta stadsarkivet. För att kunna hitta handlingarna behöver vi veta:

 • Ditt fullständiga namn och personnummer
 • Dina kontaktuppgifter (telefonnummer, adress, ev. e-post)
 • Eventuella tidigare efternamn (vid födseln, namn som ogift, som adopterad etc.)
 • Vilken typ av handlingar du söker och vilka år det gäller
 • Hemkommun, ev. placering i annan kommun
 • Namn på dina biologiska föräldrar och deras födelsedata om du vet detta (ibland ligger informationen arkiverad på någon av föräldrarna, oftast modern)
Kontakt
Stadsarkivet

Rådhuset

Besökstider:
Måndag - fredag 09.00-12.00.

Telefontider:
Måndag - fredag kl. 09.00-12.00

Övrig info:
Ingång från gården.