Martin Andreae
Kommundirektör
Skicka e-post
Tfn 011-15 34 01
0730-20 28 58

Pär Höglund
Kanslichef
Skicka e-post
Tfn 011-15 11 14
073 - 020 03 43

Petter Skill
Ekonomidirektör
Skicka e-post
Tn 011-15 10 16
072 - 235 46 67

Per-Olov Strandberg
Personaldirektör
Skicka e-post
Tfn 011-15 16 59
073 - 020 16 59

Louise Flygt
Kommunikationsdirektör
Skicka e-post
Tfn 011-15 11 94
076-128 11 94

Pontus Lindblom
Näringslivsdirektör
Skicka e-post
Tfn 011-15 12 74
070 - 667 27 40

Per Bäckström
Administrativ chef
Skicka e-post
Tfn 011-15 53 10
073 - 020 20 97

Sofie Lindén
Utbildningsdirektör
Skicka e-post
Tfn 011-15 33 02
072 - 581 28 00

Yvonne Thilander
Socialdirektör
Skicka e-post
Tfn 011-15 23 03
073 - 020 12 20

Pernilla Thott Ljung
Chef Arbetsmarknadskontoret
Skicka e-post
Tfn 011-15 10 88
0730-201045

Hans Revenhorn
Stadsbyggnadsdirektör
Skicka e-post
073 - 020 23 36

Lars Söderström
Tillförordnad Teknisk direktör
Skicka e-post
Tfn 011-15 13 15
073 - 020 13 15

Anna Amrén
Chef för bygg- och miljökontoret
Skicka e-post
Tfn 011-15 13 01
073 - 020 13 01

Magnus Johansson
Vård- och omsorgsdirektör
Skicka e-post
Tfn 011-15 22 16
073 - 020 23 00

Maria Modig
Kultur- och fritidsdirektör
Skicka e-post
Tfn 011-15 29 26
073 - 020 10 99

 

Johan Högne
Digitaliseringsdirektör
Skicka e-post
Telefon 011-15 21 51
072- 545 06 36