Studentmedarbetare

Hej Student! Välkommen att söka jobb hos oss!

  • Du som läser ditt sista år vid ett program vid Linköpings universitet kan söka anställning som studentmedarbetare i Norrköpings kommun. Som studentmedarbetare är du viktig för kommunen eftersom du bidrar med ny kunskap och nya infallsvinklar inom ditt kompetensområde.
  • Du har en timanställning under ett år och får lön som betalas ut månadsvis.
  • Du arbetar upp till 20-25 procent av en heltidsanställning.
  • Du får goda möjligheter att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktik.
  • Du får värdefull arbetslivserfarenhet.
  • Studentmedarbetare är ett samarbete mellan flera kommuner och kommunala bolag i Östergötland och Linköpings Universitet.
  • Rekrytering av studentmedarbetare genomförs en gång på hösten och en gång på våren. Då annonseras de uppdrag som är aktuella på den här sidan.

Sökbara studentmedarbetaruppdrag

Studentmedarbetaruppdrag som skolassistent till Svärtingehus

I uppdraget som skolassistent på Svärtingehus kommer du främst att arbeta med diarieföring av skolans dokument. Du kan även få arbeta med andra delar på skolans expedition så som exempelvis posthantering, registrering och arkivering. Det här är arbetsuppgifter som ger värdefull erfarenhet för den som vill jobba med till exempel personaladministration i framtiden.

Studentmedarbetaruppdrag som elevcoach till Svärtingehus

Ditt uppdrag är att delta i arbetet med att skapa en god lärandemiljö för eleverna tillsammans med de andra professionerna inom elevhälsan, trygghetsgruppen och skolans personal. Du arbetar direkt riktat till eleverna på både låg- och mellanstadiet. Du kommer jobba med skolans värdegrund och likabehandling genom främjande och förebyggande arbete. Det kan innebära att du genomför elevsociala aktiviteter på raster och håller i föreläsningar och samtal kring värdegrund i klassrummen.

Studentmedarbetaruppdrag till socialkontorets verksamhet Frideborg

Frideborg, som är en del av socialkontoret i Norrköpings kommun, arbetar med våld i nära relationer. Frideborg har en behandlingsdel där vi erbjuder samtalsstöd till personer som är eller har varit våldsutsatta, personer som har använt eller använder våld samt barn och ungdomar som lever med våld. Arbetsuppgifterna i uppdraget främst att erbjuda stöd till vuxna som upplevt våld. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att ansvara för telefontid samt ha informationssamtal med vuxna stödsökande.

Studentmedarbetareuppdrag inom GDPR till kommunstyrelsens kansli

Kommunstyrelsens kansli ansvarar för beredning av ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, juridiskt stöd till hela organisationen, kommunens säkerhet- och beredskapsarbete, stöd till förvaltningsorganisation i dokumenthanteringsfrågor med mera. I rollen som studentmedarbetare på kommunstyrelsens kansli arbetar du tillsammans med dataskyddsombudet/E-juristen i kommunen. Du hjälper till med att ta fram riktlinjer, rutiner och andra styrande dokument till Norrköpings kommun inom området GDPR. Vidare kommer du arbeta med rättsliga utredningar.

Studentmedarbetaruppdrag till personalavdelningen

Är du intresserad av personalstatistik och vill använda de teoretiska kunskaper du får i din utbildning? Vi på personalavdelningen arbetar med att utveckla kommunens personalstatistik och att ta fram relevanta nyckeltal. Nu söker vi en student som vill hjälpa oss i detta arbete genom att bidra med nya perspektiv och färska kunskaper. Även andra uppdrag inom personalområdet kan bli aktuella beroende på ditt intresse och dina erfarenheter.

Studentmedarbetaruppdrag till Norrevo - kommunens bolag för fastigheter och lokaler

Det finns även studentmedarbetaruppdrag att söka på Norrevo, som är ett bolag som ägs av kommunen. Mer information om det hittar du på www.norrevo.se/ledigatjänster

Är du student vid Linköpings universitet och intresserad av ett uppdrag vid sidan av dina studier? Kontakta oss gärna eftersom det ibland kan finnas andra uppdrag än de som presenteras på den här sidan.

Kontakt
Anna van Alphen
HR-utvecklare

Personalavdelningen

Jörgen Jonsson
Koordinator

Utrednings- och utvecklingsenheten