Studentmedarbetare

Hej Student! Välkommen att söka jobb hos oss!

  • Du som läser ditt sista år vid ett program vid Linköpings universitet kan söka anställning som studentmedarbetare i Norrköpings kommun. Som studentmedarbetare är du viktig för kommunen eftersom du bidrar med ny kunskap och nya infallsvinklar inom ditt kompetensområde.
  • Du har en timanställning under ett år och får lön som betalas ut månadsvis.
  • Du arbetar upp till 20-25 procent av en heltidsanställning.
  • Du får goda möjligheter att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktik.
  • Du får värdefull arbetslivserfarenhet.
  • Studentmedarbetare är ett samarbete mellan flera kommuner och kommunala bolag i Östergötland och Linköpings Universitet.
  • Rekrytering av studentmedarbetare genomförs en gång på hösten och en gång på våren. Då annonseras de uppdrag som är aktuella på den här sidan.

Sökbara studentmedarbetaruppdrag

Nu söker vi dig som som läser till förskollärare eller socionom, som vill vara med och göra skillnad och brinner för att arbeta med människor.

Studentmedarbetare till Nyckelpigans förskola

Vi söker tre förskollärarstudenter som vill vara med och bidra till att utveckla vår undervisning i alla miljöer inomhus och utomhus. Uppdragets fokus är att vara praktiknära barnen och pedagoger genom att delta i avdelningens undervisning och att bidra med tankar och reflektioner kring undervisning i alla miljöer.

Läs mer och skicka in din ansökan

Studentmedarbetare till Regnbågens förskola

Som studentmedarbetare hos oss kommer du att arbeta nära förskollärare på en avdelning och tillsammans med dem ansvara för utbildningen. Du tillgång till handledare och på vår förskola har vi flera vana handledare som tar emot elever från Linköpings universitet.

Läs mer och skicka in din ansökan

Studentmedarbetare till Silverdansens förskola

Silverdansens förskola är en större förskola med åtta avdelningar och två stora förskolegårdar. I dagsläget har vi sex barngrupper. Förskolan ligger i nära anslutning till skogen. Uppdraget kommer att innebära att du har ett utvecklingsuppdrag kombinerat med att även vara i verksamheten. Ditt utvecklingsuppdrag kommer vi att utarbeta tillsammans i samklang dina önskemål och våra prioriterade områden.

Läs mer och skicka in din ansökan

Studentmedarbetare till Ekonomiskt bistånd

Socialsekreterare på ekonomiskt bistånd utreder, beslutar och verkställer ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Genom motivationsarbete och samverkan med andra myndigheter verkar socialsekreterare för att ge våra sökande de redskap som behövs för att nå egen försörjning och ett självständigt liv. Som studentmedarbetare kommer du att möta alla dessa delar i ditt arbete.

Läs mer och skicka in din ansökan

Intresserad av andra uppdrag?

Är du student vid Linköpings universitet och intresserad av ett uppdrag vid sidan av dina studier? Kontakta oss gärna eftersom det ibland kan finnas andra uppdrag än de som presenteras på den här sidan.

Regional samverkan

Norrköpings kommun arbetar tillsammans med flera andra kommuner och kommunala bolag i regionen med studentmedarbetare. Här kan du se vilka samt hitta länkar till respektive webbsida för mer information. 

Det finns uppdrag att söka i hela regionenPDF (pdf, 3.9 MB)

Kontakt
Anna van Alphen
HR-utvecklare

Personalavdelningen

Jörgen Jonsson
Koordinator

Utrednings- och utvecklingsenheten