Studentmedarbetare

Hej Student! Välkommen att söka jobb hos oss!

  • Du som läser ditt sista år vid ett program vid Linköpings universitet kan söka anställning som studentmedarbetare i Norrköpings kommun. Som studentmedarbetare är du viktig för kommunen eftersom du bidrar med ny kunskap och nya infallsvinklar inom ditt kompetensområde.
  • Du har en timanställning under ett år och får lön som betalas ut månadsvis.
  • Du arbetar upp till 20-25 procent av en heltidsanställning.
  • Du får goda möjligheter att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktik.
  • Du får värdefull arbetslivserfarenhet.
  • Studentmedarbetare är ett samarbete mellan flera kommuner och kommunala bolag i Östergötland och Linköpings Universitet.
  • Rekrytering av studentmedarbetare genomförs en gång på hösten och en gång på våren. Då annonseras de uppdrag som är aktuella på den här sidan.

Sökbara studentmedarbetaruppdrag

Studentmedarbetare till ekonomiskt bistånd

Trivs du med att möta olika människor och att ingen dag är den andra lik? Då kan det vara dig vi söker!

Som studentmedarbetare hos oss gör du bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv med målet att klienterna ska nå självförsörjning. Du fattar beslut om rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Du har många kontakter, både via telefon och besök, med både enskilda klienter samt andra myndigheter och andra aktörer.

Mer information och möjlighet att söka uppdraget finns här

Intresserad av andra uppdrag?

Är du student vid Linköpings universitet och intresserad av ett uppdrag vid sidan av dina studier? Kontakta oss gärna eftersom det ibland kan finnas andra uppdrag än de som presenteras på den här sidan.

Regional samverkan

Norrköpings kommun arbetar tillsammans med flera andra kommuner och kommunala bolag i regionen med studentmedarbetare. Här kan du se vilka samt hitta länkar till respektive webbsida för mer information. 

Det finns uppdrag att söka i hela regionen Pdf, 716.3 kB. (Pdf, 716.3 kB)

Kontakt
Anna van Alphen
HR-utvecklare

Personalavdelningen

Jörgen Jonsson
Koordinator

Utrednings- och utvecklingsenheten